Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Nog meer foto's van de stormschade


Op 25 juli j.l. zijn er, nog ten tijde van de storm, enkele foto's genomen van afgebroken takken aan de Hoofdweg bij de kerk en op de website geplaatst. Dit was slechts een indicatie van de schade, verder het dorp in gaan leverde teveel risico op.


Op verzoek dan nog een paar foto's van de schade die de storm heeft aangericht.


Opbellen
E-mail
Info