Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!


Stichting Leefomgeving Schiphol verleent prachtig bedrag aan subsidie voor de renovatie van het dorpshuis!!!

Van de website:

Voor wie is Stichting Leefomgeving Schiphol?

De leidende gedachte voor de Stichting is dat een omgeving, binnen het 20 Ke-gebied, die onevenredig zwaar wordt belast en beperkingen krijgt opgelegd door de aanwezigheid van een luchthaven van nationaal belang, redelijkerwijs in aanmerking komt voor aanvullende voorzieningen om de leefbaarheid te verbeteren of in stand te houden.

Voor bewoners en bedrijven met een woonfunctie vlakbij de luchthaven bij wie sprake is van een feitelijk onleefbare of onwerkbare situatie en die op geen andere manier worden gecompenseerd, zal de Stichting zich  inspannen om samen met hen op hun problematiek toegesneden oplossingen te realiseren.

Er wordt geïnvesteerd in aanvullende voorzieningen in die gebieden en gemeenschappen dichtbij de luchthaven waar de geluidsbelasting het hoogst is, hinderbeperkende maatregelen niet meer mogelijk zijn en waar ruimtelijke beperkingen vanwege de nabijheid van Schiphol gelden. Deze voorzieningen, tot stand gebracht in samenwerking met bewoners en gemeenten, hebben tot doel om de leefbaarheid in die gebieden en gemeenschappen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Ook investeringen in onderzoeken op het gebied van innovatie en technologische ontwikkelingen gericht op de leefbaarheid in de regio moeten hieraan bijdragen.

Subsidie

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Abbenes heeft een verzoek voor subsidie ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol in verband met de grote renovatie van het dorpshuis, waardoor even kort gezegd het dorpshuis functioneler en aantrekkelijker voor bezoekers wordt.

We zijn dan ook héél blij dat vandaag het bericht kwam dat onze aanvraag is gehonoreerd en dat het maximum bedrag van € 10.000 is toegekend! Wat een fantastisch nieuws, zo kunnen we steeds meer van onze plannen realiseren!
Opbellen
E-mail
Info