Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!


Inzamelpunt voor batterijen e.d. kerkplein blijkt weg te gaan

Bij het brengparkje op het kerkplein staat een inzamelpunt voor batterijen, lampen, cartridges etcetera die worden gerecycled. Een goede zaak zou je zeggen. Maar de openingen zijn al enige tijd afgesloten, zo rond de jaarwisseling. Op onze vraag aan de gemeente waarom, ontvingen wij het volgende antwoord:

Het inzamelpunt wordt niet meer geopend omdat deze verwijderd gaan worden.

In het raadsbesluit over de nieuwe manier van afval scheiden is opgenomen dat de Blipverts worden weggehaald. De jaarlijkse kosten van deze inzamelmethode zijn erg hoog. Andere methodes van inzamelen zijn goedkoper. En blijken bovendien beter te werken.

Spullen wegbrengen? Dat kan.

Het is nog steeds belangrijk dat mensen hun afval goed scheiden. En dat kan! Inwoners van Haarlemmermeer kunnen op meerdere plekken het afval nog wegbrengen. Bijvoorbeeld:

electronicawinkels voor het inleveren van oude apparaten; de milieustraat van Meerlanden; werkt het apparaat nog? Breng het dan naar een van de kringloopwinkels. Dit geldt ook voor CD’s en DVD’s;

Inktcartridges kunnen bijgevuld worden, of in de Wecycle-bak in supermarkten worden weggegooid. Dat geldt ook voor spaarlampen.

Het komt er dus eigenlijk op neer dat de bewoners van Abbenes zelf op pad moeten om hun niet meer bruikbare spullen weg te brengen voor recycling omdat ophalen blijkbaar te duur is.


Opbellen
E-mail
Info