Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Antilope na 30 jaar nog steeds tot uw dienst!

Sinds 1989 bestaat in Abbenes al de vervoersdienst Antilope, die door de inzet van vrijwilligers de Abbenessers naar een medische locatie kan brengen tegen slechts een kilometervergoeding. Maar deze vervoersdienst is in 2021 nog steeds actueel!

Antilope vervoert ook voor vaccinaties

 Zoals bekend vervoeren de vrijwilligers van de ‘vervoersdienst’ Antilope inwoners van Abbenes die geen eigen vervoer beschikbaar hebben naar dokter, tandarts of andere medische afspraak. Dit tegen een vergoeding van de verreden kilometers en eventueel parkeerkosten.

Inwoners die een uitnodiging hebben gekregen om te worden gevaccineerd tegen Covid-19 (Corona) kunnen als dat nodig is ook een beroep doen op de vrijwilligers van Antilope voor vervoer naar de vaccinatielocatie.

Zoals altijd kunt u Antilope bereiken via telefoonnummer 545894 (Maarten den Ouden), bij geen gehoor 544578 (Peter Elshout).


Opbellen
E-mail
Info