Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Het mooie kerkje in Abbenes bestaat 150 jaar!!!

Ooit wel eens in het pittoreske kerkje van Abbenes geweest? Als u lid van de kerk bent vast wel, ook als u in Abbenes woont en een speciale viering of bijvoorbeeld een uitvaart hebt bijgewoond.

Maar dit kerkje in Abbenes heeft meer te bieden. Natuurlijk is de bestemming van het gebouw van religieuze aard, daar is het immers voor gebouwd! Dat is momenteel ook de hoofdbestemming, maar sinds een aantal jaren is het gebruik van de kerk uitgebreid. Er worden muziekavonden (op niet religieuze basis) georganiseerd, high tea's, schilder workshops en jaarlijks worden aan álle senioren e/o zieken van Abbenes fruitbakjes uitgedeeld. Kortom zoals voorganger Conny Berbee het zo mooi verwoordde: de kerk is ván het dorp en vóór het dorp!

Op 8 juli 1868 werd officieel de eerste steen voor dit mooie kerkje gelegd door Sophia Heije en op 29  maart 1869 werd de kerk in gebruik genomen. Dat beslaat een periode van 9 maanden. Over diezelfde  periode 150 jaar later, 2018-2019, organiseert het Comité 150 jaar Kerk in Abbenes een aantal activiteiten die voor iedereen, kerkelijk of niet kerkelijk, toegankelijk zijn. De eerste is op zondag 8 juli, aanvang 10.00 uur, waarbij het Abbenesser zangkoor haar medewerking zal verlenen.

Als u het programmaboekje hebt gemist, klikt u dan hier. Proef de sfeer, probeer het een keer, zoek een activiteit die bij u past. We hopen dan ook op uw komst! 

Opbellen
E-mail
Info