Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!
Beste bewoners,

 

In het kader van een onderzoek, dat in opdracht van basisschool De Tonne wordt verricht zijn wij benieuwd wat u, van onze school weet en vindt.  

 

De school verzorgt kwalitatief goed onderwijs. Dat willen wij zo houden. Daarnaast hebben wij de ambitie ons verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van opvang en naschoolse activiteiten.

Wij willen graag de plek voor alle kinderen in Abbenes zijn met goed onderwijs, goede opvang en een inspirerend en goed programma. Wij willen graag uw mening en uw behoeften en wensen weten zodat wij, samen met u,  hier verder aan kunnen bouwen.

 

Daarom zullen er binnenkort vragenlijsten verspreid worden in het dorp.

De vragenlijsten zijn bestemd voor bewoners met kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar en de categorie 4 tot 12 jaar.

 

We hopen op uw medewerking en willen u via deze weg alvast hartelijk danken daarvoor!

 

Vriendelijke groet, ook namens ons team,

               

Adriënne van Beinum 

Opbellen
E-mail
Info