Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Kerk van Abbenes gedenkt agrarische oogst: oogstdankdag 2022

De kerk van Abbenes vervult een sociale functie in het dorp Abbenes. Dat uit zich onder andere in de jaarlijkse oogstdankdag die ieder jaar in oktober of november in de kerk wordt gehouden waarbij fruitbakjes worden uitgedeeld in het hele dorp.

We wonen in een agrarisch dorp, in oogsttijd rijden de tractoren af en aan met grote aanhangers en dat vinden we of gewoon of hinderlijk. Maar gewoon is het allerminst.

De oogstgdankdag, het woord zegt het al, is bedoeld om dankbaar te zijn voor de producten die de aarde het afgelopen seizoen heeft voorgebracht. Vroeger was de bevolking zich veel meer bewust en veel afhankelijker van de opbrengsten van de oogst van betreffend jaar. Dat besef is nu veel minder, maar eigenlijk nog steeds actueel. Ons voedsel is nog steeds afhankelijk van de opbrengst in een betreffend jaar.

De kerk heeft afgelopen jaren met oogstdankdag alle bewoners van Abbenes boven de 70 jaar, zieken en alleenstaanden in Abbenes een fruitbakje gebracht. Echter, de vergrijzing heeft in Abbenes ook toegeslagen en de kerk stond voor de opgave om meer dan 120 fruitbakjes rond te brengen in en rond Abbenes. Voorheen werd ook nog door de school fruit ingezameld, nu moest de kerk dat allemaal alleen opbrengen en dat is ondoenbaar. Vandaar dit jaar alleen fruitbakjes voor zieken en alleenstaanden in en rond het dorp. Blijft een mooi initiatief!

Opbellen
E-mail
Info