Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Samenwerking voor kinderopvang in 2016 bij basisschool De Tonne Abbenes


Heel veel energie is er in gestoken om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bij De Tonne in Abbenes kinderopvang te realiseren en wel in de vorm van een Integraal Kind Centrum. Daarbij zullen kinderopvang en het onderwijs op de basisschool zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd en zal er inhoudelijk worden samengewerkt. Spelen en leren onder één dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar!


Deze week heeft de Stichting Meer Primair, waar de Tonne onder valt, een overeenkomst gesloten met Babino Kinderopvang, waardoor kinderopvang in 2016 kan worden gerealiseerd.


Zie onderstaand schrijven. Een goede voorziening voor Abbenes en de school!


Opbellen
E-mail
Info