Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Ledenvergadering OEV Abbenes : ORANJE EVENEMENTEN VERENIGING ABBENES

 

Nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING die wordt gehouden op dinsdag 10 maart 2015, om 20.00 uur in dorpshuis Het Praatpunt.

 

Agenda :

1.           Opening.

 

2.          Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014.

 

3.          Financieel verslag van de penningmeester.

 

4.          Bestuursmededelingen.
              Voorzitter Arie van den Berg heeft besloten zijn functie na 15 jaar neer te                                  leggen. Het bestuur zal Wendy Verboom als kandidaat aan de vergadering
              voorleggen. Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot dinsdag 10 maart @                        19.45 uur melden als tegenkandidaat. Daar Wendy algemeen bestuurslid is                              willen we haar plaats straks ook weer graag opgevuld zien. Dus wie wil een                              bestuursfunctie bij OEV Abbenes vervullen ? Graag aanmelden.

  

5.          Het afgelopen jaar 2014/het komende jaar2015.

 

6.          Rondvraag.

 

7.          Sluiting.

 

Graag zien wij uw komst tegemoet.

Namens de Oranje Evenementen Vereniging,

Erica van den Berg

Secretariaat 

    

Opbellen
E-mail
Info