Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Na de trekking van de verloting werden prijswinnaars thuis verrast

De Bazaar kon afgelopen zaterdag geen doorgang vinden vanwege het coronavirus, maar de bazaar commissie besloot de trekking van de jaarlijkse verloting wel zaterdagmiddag te houden, in bijzijn van acht  personen.

De lotenboekjes waren verdeeld over 3 bakken. Allereerst werd gecontroleerd of alle boekjes aanwezig waren. Van vereniging Meervogels mocht een pot met alle benodigde nummers worden geleend, zodat niet alle recu's hoefden te worden losgescheurd. Daarna werd door Ds. Conny Berbée de trekking verricht en alle nummers werden genoteerd.

Allereerst werden de nummers voor 14 aardappelbonnen getrokken. Deze bonnen waren eigenlijk bestemd voor het rad van avontuur, maar gelet op de geldigheidsdatum werden deze aan de verloting toegevoegd. Daarna volgden  de andere prijzen, met als laatste de vijf hoofdprijzen. In totaal werden wel liefst 33 prijzen getrokken!


De grootste prijzen waren allemaal in Abbenes gevallen en werden door een klein team rondgebracht in het dorp. Het leek wel of Gaston aan de deur kwam: Góeeeedemiddag!   De prijswinnaars waren aangenaam verrast en het werd zo een vrolijke ronde door het Abbenes.

De tas met boodschappen ging naar Bart en Cock van het Riet:

De familie Griffioen heeft een cadeaubon van Bol.com gewonnen en Siem Meiland een mooi koffiepakket.

De derde prijs, een traptractor, ging naar de de familie Becker en de tweede prijs naar Jaap Overbeek, die zei nooit wat te hebben gewonnen en nu een verticuteermachine kreeg overhandigd.


En lest best: de eerste prijs, een hotelbon ter waarde van € 250! Deze mooi prijs is gewonnen door Cor Bos. Cor heeft deze al eens eerder gewonnen en goed gebruikt ter gelegenheid van een jaarlijks terugkerend evenement, dus ook dit jaar komt de bon goed van pas. Het team werd door Cor nog getrakteerd op een kopje thee en een gebakje!


Opbellen
E-mail
Info