Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Ymere hield 'schouw' voor reparatieproject 2 onder 1-kap woningen in 2017

Op dinsdagmorgen 13 december 2016 om 9.00 uur waren bewoners van de twee onder één kapwoningen in het Langerak, Van Tolstraat, De Regtstraat, Nederveldstraat en Van Voorstlaan uitgenodigd voor een schouw met Ymere i.v.m. planmatig onderhoud. Ook had Huurderscommissie Heije en de Dorpsraad een uitnodiging ontvangen.

Ymere heeft het onderhoud van betreffende straten naar voren gehaald naar aanleiding van de vele klachten. Het onderhoud zal naar schatting in het 2 e of 3 e kwartaal 2017 plaats vinden. De bewoners worden van tevoren ingelicht over de data van de werkzaamheden.

Er werd medegedeeld dat de kozijnen waar nodig worden opgeknapt en geschilderd. Bij het schilderwerk is de bewoner zelf verantwoordelijk voor het eraf halen van de eventuele zonwering. Maar wellicht kan dit in overleg blijven hangen. De aluminium ramen worden niet geschilderd en de trespa platen onder de bovenramen ook niet.

Ook zullen de schoorstenen en gevels, het voegwerk en met name de kopgevels worden gecontroleerd. De kopgevels zullen waar nodig worden gerestaureerd, men schrok van een enkele gevel  van de slechte staat, en dan opnieuw geverfd. Een aantal bewoners stelde voor dezelfde kleur als nu aan te houden, daar de woningen die in de loop der tijd aan particulieren zijn verkocht, ook deze kleur hebben. Ymere stelde dat de kleur waarschijnlijk iets donkerder zal  worden, waardoor je minder vuil erop ziet, maar niet donkergrijs, omdat dit teveel warmte absorbeert en de gevel dan sneller scheurt. Er wordt eerst een proefstuk geverfd.

Er werden ook individuele vragen gesteld. Zoals hoe het moet met aangebouwde carpoorten.  Als die met toestemming zijn gebouwd, mogen die blijven staan. Sommigen hadden veel last van vocht, wat mogelijk te maken kan hebben met de slechte staat van de kopgevel.  Bewoners doen er goed aan met de beplanting bij de kopgevels nu al rekening te houden met de komende renovatie.

Ook werd gemeld dat de kozijnen van de schuurtjes verrot zijn en dat ze asbest bevatten, maar die renovatie staat niet nog op het programma. Voorts werd gevraagd waarom sommige bewoners bij  de asbestrenovatie van hun woning enige jaren geleden wèl een vergoeding hebben gehad en anderen niet. Dit wordt uitgezocht door Ymere.

De medewerkers van Ymere waren aangenaam verrast door de goede opkomst.


Opbellen
E-mail
Info