Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

STICHTING DORPSRAAD ABBENES                                       
===================================================================

 

Hierbij willen wij u uitnodigen om op donderdag 24 mei 2018 om 20.00 uur de jaarvergadering bij te wonen van Stichting Dorpsraad Abbenes.

De (voorlopige) agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1.    Opening

2.    Notulen openbare dorpsraad jaarvergadering d.d. 18 januari 2018 - Notulen KLIK HIER !!!!

3.    Mededelingen van het bestuur

Update inzake:

·      Duinpolderweg

·      Terugkoppeling schouw

·      Parkeren Greveling

·      Plaats Abbenes in historie Haarlemmermeer

4.    Mededelingen van de dorpsraadleden

5.    Ingekomen en uitgaande stukken

6.    Bespreken jaarverslagen

7.    Rondvraag

8.    Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Danielle van der Horst (secretaris)

Mocht u nog agendapunten willen aanmelden, graag per email naar: dorpsraad@abbenes.net 

Opbellen
E-mail
Info