Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

STICHTING DORPSRAAD ABBENES                                       
===================================================================

 

Hierbij willen wij u uitnodigen om op maandag 30 januari 2023 om 20.00 uur de jaarvergadering bij te wonen van Stichting Dorpsraad Abbenes.

De (voorlopige) agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Notulen jaarvergadering d.d. 1 juni 2022 - KLIK HIER OM DEZE TE DOWNLOADEN

3. Mededelingen van het bestuur
Update inzake:
• Duinpolderweg
• Energietransitie
• Schiphol
• Piekberging
• Dorpshuis

4. Mededelingen van de dorpsraadleden

5. Ingekomen en uitgaande stukken

6. Dorpsvisie Abbenes

7. Rondvraag

8. Sluiting.

Graag nodigen we jullie na afloop uit voor een drankje.

 Met vriendelijke groet,

Danielle van der Horst (secretaris)

Mocht u nog agendapunten willen aanmelden, graag per email naar: dorpsraad@abbenes.net 

Opbellen
E-mail
Info