Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!


UITNODIGING JAARVERGADERING - 5 JUNI 

Graag nodigen we u uit voor de jaarvergadering van Stichting Dorpsraad Abbenes, die op maandag
5 juni plaats zal vinden in het dorpshuis van Abbenes (Hoofdweg 1730).

Aanvangstijd is 20:00 uur

De (voorlopige) agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen openbare dorpsraadvergadering d.d. 30 januari 2023 - Download deze hier !
3. Mededelingen van het bestuur
Update inzake:
• Dorpsbos
• Energietransitie / windzoekgebied
• Maatschappelijke Raad Schiphol
• Piekberging
4. Mededelingen van de dorpsraadleden
5. Ingekomen en uitgaande stukken
6. Bespreken jaarverslagen
7. Rondvraag
8. Sluiting.


Met vriendelijke groet,
Danielle van der Horst
secretaris

Opbellen
E-mail
Info